Available courses

  Gelişen teknoloji ile gazeteceliğin elektronik ortama geçmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu kapsamda; yeni haber sitelerinin mantığının kavranması, kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilir olmasını sağlamak önem arz etmektedir. Ders kapsamında; internet üzerinde kurulmuş olan haber sitelerinin incelenmesi, temel kodlamanın mantığı, ‘hosting’-‘domain’-‘SEO’ gibi internet kavramlarının tanımlanması, temel düzeyde haber sitesi kurulumu, tasarım üzerinde düzenlemeler, haber girişi, haberin platformlarda paylaşılması gibi teorik ve uygulamaları içeren bu dersin sonunda; haber sitelerinin işleyişini kavramayı ve oluşturulmuş bir haber sitesinde aktif olarak yazarlık yapmayı, haberin geniş kitlelere ulaşmasının nasıl sağlandığı öğrenmiş olacaksınız.

  ymga107.pngymga107.png

  Bu derste veri madenciliği alanındaki temel konular tartışılacak ve öğrencilere veri madenciliği yöntemlerini gazetecilikte nasıl kullanacakları tanıtılacaktır. Fazla miktardaki veri içinden yararlı bilgiyi bulmak için kullanılan veri madenciliği yöntemleri, bilişim çağında medya çalışanlarının da ihtiyaç duyduğu alanlar arasındadır. Ders kapsamında, bilgiyi keşfetmeye yönelik yapılacak uygulamalar, haberde bu türden verilerin kullanılması ile pekiştirilecektir.

  This course has been prepared for students who take NMEJ107 at EMU.

  This course is related how much you know what is veganism.

  Sosyal medyanın sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda sivil toplum örgütleri de seslerini daha çok duyurma imkanına erişmiştir. Bu bağlamda, sivil toplum örgütlerinin sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaları kaçınılmaz olmuştur.

  Sivil toplum örgütleri olarak sosyal medyanın kullanımına ilişkin olan bu ders kapsamında; (1) sivil toplum örgütleri için sosyal medya kavramı, (2) üyelerin görevleri, (3) özgün ifade biçimleri kullanarak dikkat çekme, (4) paylaşımların kapsamları, (5) destekçi arttırma, konu başlıkları bulunmaktadır.

  Dersler, uygulama örnekleriyle desteklenmektedir.

  content.jpgcontent.jpg