Available courses

    Gelişen teknoloji ile gazeteceliğin elektronik ortama geçmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu kapsamda; yeni haber sitelerinin mantığının kavranması, kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilir olmasını sağlamak önem arz etmektedir. Ders kapsamında; internet üzerinde kurulmuş olan haber sitelerinin incelenmesi, temel kodlamanın mantığı, ‘hosting’-‘domain’-‘SEO’ gibi internet kavramlarının tanımlanması, temel düzeyde haber sitesi kurulumu, tasarım üzerinde düzenlemeler, haber girişi, haberin platformlarda paylaşılması gibi teorik ve uygulamaları içeren bu dersin sonunda; haber sitelerinin işleyişini kavramayı ve oluşturulmuş bir haber sitesinde aktif olarak yazarlık yapmayı, haberin geniş kitlelere ulaşmasının nasıl sağlandığı öğrenmiş olacaksınız.

    This course is related how much you know what is veganism.

    Sosyal medyanın sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda sivil toplum örgütleri de seslerini daha çok duyurma imkanına erişmiştir. Bu bağlamda, sivil toplum örgütlerinin sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaları kaçınılmaz olmuştur.

    Sivil toplum örgütleri olarak sosyal medyanın kullanımına ilişkin olan bu ders kapsamında; (1) sivil toplum örgütleri için sosyal medya kavramı, (2) üyelerin görevleri, (3) özgün ifade biçimleri kullanarak dikkat çekme, (4) paylaşımların kapsamları, (5) destekçi arttırma, konu başlıkları bulunmaktadır.

    Dersler, uygulama örnekleriyle desteklenmektedir.